[ARMENIAN LIFE] HISTORIC HUMANITARIAN ACTION IN LOS ANGELES

Community Leader Greg Martayan and Chef Kimmy Tang mark a Historic Day in the City of Los Angeles by Announcing the Early Success of “Helping Feed Los Angeles” Canned Food Drive. 9021Pho and Vietnamese Master Chef Kimmy Tang joined with Greg Martayan and other community organizations at the C&E Merdinian Armenian School for...

Continue reading

[HURRIYET] ÝÇÝMÝZDEKÝ ERMENÝLER! ÇARPICI LÝSTE

ÝÇÝMÝZDEKÝ ERMENÝLER! ÇARPICI LÝSTE Derinhaber – 04 Þubat 2007 09:49 Soner Yalçýn, Hürriyet Gazetesi’ndeki ilk yazýsýnda Türkiye’nin ünlü Ermenilerini isim isim açýkladý. Liste insaný hayret ettiriyor. Adile Naþit’ten baþlýyalým… Soner Yalçýn/Hürriyet Bizim güzel ErmenilerimizHRANT Dink’in cenazesindeki “Hepimiz Ermeni’yiz” pankartý ve sloganý bazý çevreler tarafýndan “hýyanet” olarak görüldü.…

Continue reading

[ULUSAL KANAL] Kaligrafi ustasý Berç Toroser’i kaybettik

Kaligrafi ustasý Berç Toroser’i kaybettik Ünlü ressam; dün gece geçirdiði kalp krizinden sonra tedavi gördüðü hastanede hayata gözlerini yumdu. Toroser’in cenazesi; 30 Haziran Cumartesi günü saat 13’te Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde yapýlacak törenin ardýndan Þiþli Ermeni Mezarlýðý’na defnedilecek.Kaligrafi ustasý ve ünlü ressam Berç Toroser yaþama veda etti. Toroser; 27 …

Continue reading

[DEMOKRAT HABER] Zarakolu’na burada mahkeme Ermenistan’da ödül

Türkiye’de barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesine verdiði katkýlarý, halklarýn kardeþliðine katký saðlayan yayýnlarý nedeniyle mahkemelerden kurtulamaya yayýncý-yazar ve insan haklarý savunucusu Ragýp Zarakolu bir ödül daha aldý.  Ermenistan Cumhurbaþkanlýðý’nda bugün “2011 Cumhurbaþkanlýðý Ödülleri” töreni gerçekleþtirildi.   Ermenistan Cumhurbaþkaný basýn servisinden alýnan bilgiye göre Serj Sarkisyan törene katýlanlarý kutlayýp baþarýlar diledi.…

Continue reading

[THE ARMENIAN WEEKLY] Elections, Politics, and Accountability: An Interview with Civilitas Director Salpi Ghazarian

YEREVAN, Armenia—The Armenian Weekly assistant editor Nanore Barsoumian sat down with Civilitas Foundation Director Salpi Ghazarian for a discussion on the upcoming Parliamentary elections. One of the aims of Civilitas is to promote the development of democracy in the country, through initiatives that support education, rural development, and environmental awareness....

Continue reading

[E.H.A.] Batman’da Tarihi Ermeni kilisesi Çöplük Oldu

  Türkiyenin Batman`ýn Beþiri Ýlçesi`ne baðlý Yenipýnar Köyü`nde bulunan 11`nci yüzyýla ait olduðu Ermeni Kilisesi köyün çöp alaný olarak kullanýlýyor. Kiliseyi ayakta tutan sütunlar ve bazý iþlemeli taþlarýn ise, köylülerin ev ahýrlarýnda basamak olarak kullanýlýyor. Köy sakinlerinden Ali Uçar da, eski eserlerin sütun ve taþlarýnýn ahýr ve binalarýn zemin …

Continue reading

[VATAN] Ermenilerden özür diledi!

Ermenilerden özür diledi!AKP’nin kurucu kadrosundan Ýsmet Uçma 1915’te yapýlan tehcir için özür diledi… AK Parti’nin kurucu kadrosundan Ýsmet Uçma, 1915’te yapýlan tehciri trajik bir “soy sürgün” olarak nitelendirerek özür diledi. Radikal’in haberine göre AKP’nin kurucu kadrosu’ arasýnda yer alan Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, 1915 olaylarý için “Trajik bir soy …

Continue reading