[T24] Taner Akçam: Ýslami kesim de tarihiyle yüzleþsin

Taner Akçam: Ýslami kesim de tarihiyle yüzleþsin Hocalý mitinginden önce, 10 gün boyunca Ýstanbul’un billboardlarý, “Ermeni yalanýna kanma” diyen afiþlerle donatýldý. NEÞE DÜZEL 12 Mart 2012   “Ýslami kesim, Hýristiyanlarla iliþkileri konusunda kendi tarihiyle yüzleþmedi. Ermeniler Hýristiyan olmasaydý, bu ülkede imha edilmezlerdi! Ýslami kesim bu yüzleþmeyi yapmak zorunda. Yoksa …

Continue reading

[DR. SARKIS ADAM] Snorhk Kalustyan Badriark

ՇՆՈՐՀՔ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ 22.րդ. ՏԱՐԵԼԻՑԻ ԱՌԹԻՒ   7 Մարտ 2012 ին լրացաւ երջանկայիշատակ Շնորհք Պատրիարքի (1913-1990) վախճանման քսանըեկրորդ տարին: Թուրքիոյ, Հայոց Պատրիարքութեան Աթոռի 82.րդ գահակալը,29 տարուան շրջանով

Continue reading

[AZTAG] Hampig Bilalyan

Երիտասարդական Պրիսմակ. Հայ Դաստիարակը Անորոշութեան Սեմի՞ն (Ուսուցչաց Տօն – 9 Մարտ) ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ Իւրայատուկ է այս տօնը իր իմաստով, որովհետեւ կը պարփակէ խոհական մթնոլորտ եւ հրաշալի հնչեղութիւն: Սերունդներու դաստիարակութեան կոչուած իր պահուածքով, գեղեցիկին ու վեհին նուիրուելու իր նախանձախնդրութեամբ հայ ուսուցիչի դերակատարութիւնը անփոխարինելի է եղած դարեր շարունակ եւ ցարդ կը մնայ...

Continue reading

[ACIK GAZETE] Taner Akçam’la Sivil Tarih

Taner Akçam’la Sivil Tarih ve Irkçýlýðýn Karþýsýnda Nasýl Durabileceðimiz Hakkýnda   Açýk Gazete’de Clark Üniveristesi Soykýrým Çalýþmalarý Merkezi’nden Prof. Taner Akçam’la, resmi ideolojiye dayanan, kazananlarýn ve iktidarýn resmi tarih tezlerine karþý, asýl tarihi yapan sýradan insanlarýn hayatlarýna dayanan sivil tarih çalýþmalarý ve bu çalýþmalarýn, Hrant Dink cinayeti, Hocalý mitingi gibi ýrkçý eylemlerin toplum...

Continue reading

[ZEYNEP TOZDUMAN] ERMENÝ KADIN HAREKETÝNDEN PORTRELER

TÜRKİYE’Lİ KADINLAR OLARAK 100 YIL SONRA BU BEŞ ERMENİ FEMİNİST KADINI VE MÜCADELELERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ. ========= ERMENÝ KADIN HAREKETÝNDEN PORTRELER by Zeynep Tozduman on Thursday, March 8, 2012 at 2:34pm ·          MERHABA DOSTLAR BU YAZIMIN  ERMENÝCE ÇEVÝRÝSÝ ÝÇÝN BANA DOSTLUÐUNU  VE DESTEÐÝNÝ ESÝRGEMEYEN BAÞTA AGOS GAZETESÝNE VE EDÝTÖRÜ...

Continue reading

[MELISSA MAZMAN] From Ideas to Action: Side by Side

  From Ideas to Action: Side by Side Posted on October 25, 2011 by birthrightarmenia 1 Melissa Mazman(Encino, CA , USA) Until I came to Armenia, the country was an abstraction for me. I knew of its history, I was aware of its existence in my psyche, but none of …

Continue reading

[GIBRAHAYER E-MAGAZINE.] A Powerful Turkish Cinematic Condemnation of State-organized Genocide

PROFESSOR HOVHANNESS PILIKIAN A few words about one of the holders of a permenent section at Gibrahayer e-magazine.Professor Hovhanness I. Pilikian is an internationally acclaimed film producer, theater director, a classical music composer, a classical scholar and social scientist, fluent in many modern languages, including French, German, Arabic, Armenian …

Continue reading

[RICHARD MALLI�] Richard Malli� tribute � m�moire Hrant Dink

 < ?xml:namespace prefix = o />  Richard Malli� tribute � m�moire Hrant DinkMadam Rakel DinkMadam Minister, Hranouche HakopianBishop Norvan Zakarian, repr�sentant l�Eglise Arm�nienne of FranceMr. the Mayor of Bouc Bel Air, dear Jean-Claude,Mr l�adjoint to the Mayor of Marseille, Didier ParakianLadies gentlemen the �lus,Ladies gentlemen the repr�sentants …

Continue reading

[ASBAREZ] Reflections Of Bolis

«Պոլսոյ Ցոլացումները»՝ Մարտ 24ին ՈՒԻՆԵԹՔԱ.- Լոս Անճելըսի Պոլսահայ միութեան կազմակերպութեամբ, Շաբաթ, Մարտ 24ին, երեկոյեան ժամը 7ին տեղի պիտի ունենայ «Պոլսոյ Ցոլացումները» ձեռնարկը, որուն ընթացքին ելոյթ պիտի ունենայ պոլսահայ յայտնի երգչուհի Սիպիլ, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Պուրակ Պետիկեանի, ինչպէս նաեւ պիտի ցուցադրուի մրցանակակիր բեմադրիչ Էրիք Նազարեանի «Պոլիս» շարժապատկերը: Ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ միութեան...

Continue reading

[THE ARMENIAN WEEKLY] Akcam: Talat Pasha Has Been Avenged

< ?xml:namespace prefix = fb /> The Armenian Weekly publishes below an article by Prof. Taner Akcam arguing that Hrant Dink’s murder was orchestrated as revenge for the assassination of Talat Pasha, the mastermind of the Armenian Genocide. The Turkish version of this article appeared in Taraf newspaper on Jan....

Continue reading