Comments are off for this post

Միայն թե ճշմարիտ ապրեմ․ Ֆեթհիյե Չեթին | Fethiye Cetin: Defending Truth and Justice (CivilNetTV)

Published on Nov 13, 2013

Հրանտ Դինքի փաստաբան Ֆեթհիյե Չեթինը ՍիվիլՆեթի լրագրող Ալին Օզինյանին պատմում է Դինքի սպանության գործում դատախազության և վերաքննիչի որոշումների մասին: Ըստ Չեթինի՝ երկու որոշումներն էլ անարդար են և Դինքի իսկական ոճրագործներին չբացահայտելը կառավարության խորքային պետության հետ ունեցած ինչ որ գաղտնի համաձայնության արդյունք է: Վերջերս Չեթինը Դինքի դատավարության բոլոր փաստաթղթերը հրատարակել է «Ամոթ եմ զգում» խորագրով գրքում:

Hrant Dink’s lawyer Fethiye Cetin speaks to CivilNet’s Alin Ozinian about the court verdict in the Hrant Dink murder case and the appeal. Cetin thinks both decisions were unfair, and she suggests that the reason behind not revealing the real perpetrators of the crime against Dink could be a secret agreement between the government and the deep state. Recently, Cetin collected all her documents related to the Dink murder case and published them in a book entitled “I Feel Ashamed”.

Comments are closed.