Comments are off for this post

ՀՐԱՒԷՐ ԲԱՐԻ ԺԱՄԱՆՑԻ – INVITATION TO HAVE FUN (OIA)

ՀՐԱՒԷՐ ԲԱՐԻ ԺԱՄԱՆՑԻ

Ի գիտութիւն մեր սիրելի անդամներուն, ուրախութեամբ կը յայտարարենք թէ, Պոլսահայ Միութիւնը «Հրանդ Տինք» սրահին դռները լայն բացած է բոլոր այն անդամներուն եւ բարեկամներուն համար, որոնք կը փափաքին Միութեան «Ոսկեայ Ակումբ»ին մաս կազմել, յաճախելով Միութիւն, ունենալու համար ապահով ընկերային ժամացի պահեր, նարտի խաղ, թղթախաղ, ընթերցանութիւն, եւ տարեցներու վերաբերեալ գործունէութիւններ, շաբաթը 2 օր, Երեքշաբթի եւ Հինգշաբթի, կէսօրէ ետք ժամը 1:00 էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Մարտ 12էն սկսեալ:

Բոլորդ բարի եկած էք: Թող ձեր տարեցները միանան մեր կեդրոնին:

INVITATION TO HAVE FUN

We would like to inform our dear members, that OIA’s “Hrant Dink hall” doors will be open to all members and friends who want to participate in the “GOLDEN CLUB” activities of OIA, by attending every Tuesday and Thursday from 1:00 pm to 6:00 pm. Starting March 12 Tuesday, OIA center will be open for card games, social hours, book reading and other senior activities.

You are all welcome. Let your elderly join our center.

Comments are closed.