Comments are off for this post

ՀԱՆԳԻՍՏ ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՎԱՃԵԱՆԻ – BAŞEPİSKOPOS ŞAHAN VEFAT ETTİ (Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi)


ՀԱՆԳԻՍՏ

ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍՍՎԱՃԵԱՆԻ

Վաթսունամեայ ժամանակաւ սպասաւորեալ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, երբեմնի Տեսչին Հայոց ի Հայֆայ եւ ի Եաֆայ որպէս միաբան Ս. Յակոբեանց Առաքելական Ս. Աթոռոյն յԵրուսաղէմ եւ Տեսչին Սկիւտարի Ս. Խաչ Դպրեվանուց, երբեմնի Ատենապետին Կրօնական Ժողովոյ եւ Պատրիարքական Փոխանորդին, կրթական մշակին եւ բազմամեայ Բանին Կենաց Քարոզչին Աթոռոյս, Երիցագոյն Եպիսկոպոսին Եկեղեցւոյ մերում, փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից ընդ հովանեաւ Սուրբ Փրկիչ Հիւանդանոցի Ազգիս Հայոց յամին 2013, ի23ն Սեպտեմբերի յաւուրն Երկուշաբթւոյ, ի ժամուս առաւօտեան յետ երկարատեւ հիւանդութեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Մատչի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ յաւուրն Երեքշաբթւոյ, ի 1ն Հոկտեմբերի ի ժամ 10.30-ի եւ կատարի օծումն նորին յԵկեղեցւոջ յանուն Ս. Խաչ, Սկիւտար թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն ի գերեզմանատանն որ ի Սկիւտար, ի դամբարանի իւրոյ ընտանեաց։

Տէր լուսաւորեսցէ զհոգի վախճանեալ սպասաւորին, տացէ մխիթարութիւն զաւակաց Եկեղեցւոյ իւրում եւ յարուսցէ այլ մշակս ի հունձս իւր։

ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ

===================================

BAŞEPİSKOPOS ŞAHAN VEFAT ETTİ

Ermeni Kilisesi’ne 60 yıl hizmet eden, Kudüs Ermeni Patrikliği ruhbanı olarak Yafa ve Hayfa’daki Ermeni cemaatlerinin eski ruhani görevlisi, Üsküdar’daki Surp Haç Lisesi’nin eski gözetmeni, Ruhani Meclis’in eski başkanı ve Patrik Vekili, eğitimci, kiliselerimizin vaizi, Ermeni Kilisesi’nin en kıdemli din görevlisi, Başepiskopos Şahan Sıvacıyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde, 23 Eylül 2013, Pazartesi sabahı, uzun süren hastalığı sonunda vefat etti.

Müteveffa Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’ın cenaze töreni ve son takdisi, Üsküdar’daki Surp Haç Kilisesi’nde, 1 Ekim 2013, Salı, saat 10.30’da sunulacak Kutsal Sofra ile gerçekleşecektir. Başepiskopos Şahan, daha sonra Üsküdar’daki aile mezarlığına defnedilecektir.

Tanrı, Kilisesi’nin hizmetkârının ruhunu aydınlatsın, kilisemizin evlatlarına sabır versin ve kilise için yeni hizmetkârlar çıkarsın.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

Comments are closed.