Comments are off for this post

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Ս. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԽՏԱՑԵԱԼ ԲԱԺՆԷՆ ԵԼԱԾ – PATRİK HAZRETLERİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI (Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi)

Photo: ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Ս. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ<br />
ԽՏԱՑԵԱԼ ԲԱԺՆԷՆ ԵԼԱԾ</p>
<p>Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Սրբազան Պատրիարք Հայրը, որ անցեալ շաբաթավերջին ջերմութեան բարձրացման եւ արեան ճնշման անակնկալ անկման պատճառներով բժշկական թելադրութեամբ փոխադրուած էր հիւանդանոցի խտացեալ դարմանման բաժինը, 5 Մարտ 2013, Երեքշաբթի վերստին փոխադրուեցաւ Հիւանդանոցի իր սենեակը։ </p>
<p>Շաբթուան մը դարմանումը ունեցաւ իր դրական արդիւնքը եւ Նորին Ամենապատուութեան մօտ դիտարկուած անակնկալ խանգարումները տակաւ առ տակաւ նուազեցան։ Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի բժշկական դասը կը շարունակէ դիտարկել մեր Հոգեւոր Պետին առողջական վիճակը։

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Ս. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ
ԽՏԱՑԵԱԼ ԲԱԺՆԷՆ ԵԼԱԾ

Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Սրբազան Պատրիարք Հայրը, որ անցեալ շաբաթավերջին ջերմութեան բարձրացման եւ արեան ճնշման անակնկալ անկման պատճառներով բժշկական թելադրութեամբ փոխադրուած էր հիւանդանոցի խտացեալ դարմանման բաժինը, 5 Մարտ 2013, Երեքշաբթի վերստին փոխադրուեցաւ Հիւանդանոցի իր սենեակը։

Շաբթուան մը դարմանումը ունեցաւ իր դրական արդիւնքը եւ Նորին Ամենապատուութեան մօտ դիտարկուած անակնկալ խանգարումները տակաւ առ տակաւ նուազեցան։ Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի բժշկական դասը կը շարունակէ դիտարկել մեր Հոգեւոր Պետին առողջական վիճակը։

PATRİK HAZRETLERİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Geçen hafta ateşinin yükselmesi ve kan basıncında gözlenen ani düşüş nedeniyle Surp Pırgiç Hastanesi yoğun bakım ünitesine nakledilen Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazetleri, 5 Mart 2013, Salı günü hastanedeki odasına tekrar geri döndü.

Yoğun bakımda geçen ve bir hafta süren tedavi olumlu sonuç verdi. Patrik Hazretleri’nin durumunda gözlemlenen ani bozukluklar giderek düzelmeye başladı. Ruhani önderimizin sağlık durumu, Surp Pırgiç Hastanesi doktorları tarafından gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

 

Comments are closed.