ORPHANS OF THE GENOCIDE WINS TWO PRESTIGIOUS AWARDS AT POM 8

ORPHANS OF THE GENOCIDE WINS TWO PRESTIGIOUS AWARDS AT POM 8 Updated 37 minutes ago Last night, November 10th. 2013, at the POMEGRANATE FILM FESTIVAL of TORONTO, BEST DOCUMENTARY AWARD and AUDIENCE CHOICE AWARD went to ORPHANS OF THE GENOCIDE. At POM 8 Film Fest 38 splendid films were screened from...

Continue reading

ՀԱՆԳԻՍՏ ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՎԱՃԵԱՆԻ (OIA)

ՀԱՆԳԻՍՏ ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՇԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՎԱՃԵԱՆԻ   (OIA) . 23 Սեպտեմբեր 2013, Երկուշաբթի առաւօտ վախճանեցաւ Պոլսահայ եկեղեցւոյ սիրելի ու յարգարժան դէմքերէն՝ Գերշ. Տ Շահան արք. Սվաճեան, ճիշդ վաթսուն տարուան նուիրեալ ծառայութիւն բերելէ ետք Պոլսահայ եկեղեցական կեանքին: Ան վայելած էր մեր ժողովուրդին ամբողջական սէրն ու յարգանքը։ Իր վախճանումով Հայ Եկեղեցին կը...

Continue reading