No comments yet

BOOK LAUNCHING OF DR. GARBIS DER YEGHIAYAN (Video-Photo Album)

 

ՈՂՋՈՒՆԱՀԱՆԴԷՍ ԴՈԿՏ. ԿԱՐՊԻՍՏ ՏԷՐ ԵՂԻԱՅԵԱԵԱՆԻ ՀԱՏՈՐԻՆ

BOOK LAUNCHING OF DR. GARBIS DER YEGHIAYAN

—————————————————————

EVENT VIDEO

 

EVENT PHOTO ALBUM.

 

………………

..

Post a comment