..

 

OIA Group Night at “CONSTANTINOPLE” Play

October 25, 2019 at 8:00 PM

..

ENTERTAINMENT & ARTS

New in L.A. theater: The struggles of women, as seen through the Armenian genocide

Read More

————————-

Կազմակերպութեամ

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ՝ 

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

  Ի պատիւ


ՕՐԴ. ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՊԻՒՅԻՒՔՅԱԿՈԲԵԱՆի

Նախկին ուսուցչուհի՝ Տատեան Վարժարանի
Նախկին Փոխ-խմբագրապետուհի՝ «Մարմարա» օրաթերթի
Խմբագրապետուհի՝ Ս. Փրկիչ Պարբերաթերթի

և


ՊՈԼՍՈՅ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 
Հիմնադրութեան 175 ամեակի առթիւ

 Տեղի կ՛ունենայ 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 26, 2019 

երեկոյեան ժամը 8ին

Պոլսահայ Միութեան Կեդրոնը

Մուտքի սակ՝ $ 50

  Տեղեր ապահովելու համար 

հաճեցէք հեռաձայնել

Mr. Hagop Zerunyan (310) 541-9912
Dr Ohannes K. Avedikyan (818) 800 1976

————————-

 

Antep 1915 By Dr. Umit Kurt

 

(Book Presentation)

 

antep 1915 (1)

 

READ MORE

 

————————-

Image may contain: one or more people and text

 

————————————————–

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ԷՍԱԵԱՆ ԵՒ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ 

«ԲԱԺԱԿԻ ՊԱՀ»

Կիրակի, Դեկտեմբեր 7, 2019 երեկոյեան ժամը 7:30ին

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

 

ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS

ESAYAN AND GETRONAGAN ALUMNI COMMITTEES’ 

“ANNUAL PAJAGI BAH”

Saturday, December 7th, 2019 at 7:30 pm at OIA Center

 

 

 

 

 

 

..