ՈՂՋՈՒՆԱՀԱՆԴԷՍ ԴՈԿՏ. ԿԱՐՊԻՍՏ ՏԷՐ ԵՂԻԱՅԵԱԵԱՆԻ ՀԱՏՈՐԻՆ BOOK LAUNCHING OF DR. GARBIS DER YEGHIAYAN