ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ, ՏՈՔԹ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳՈՒԼԱԿ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆԻ 40ԱՄԵԱՅ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆՑ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ