ԲԱԺԱԿԻ ՊԱՀՈՒ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ 2017 – PAJAGI BAH CELEBRATION 2017